Generalne wykonawstwo

Podstawowy zakres

Swoją działalność opieramy na systemowym podejściu do wzrostu wartości nieruchomości. Poprzez samodzielne finansowanie naszych działań doprowadzamy  do uzyskania najwyższej możliwej do osiągnięcia ceny na szeroko pojętym rynku nieruchomości.

Ponadto proponujemy:

  • Pełna obsługa  projektowa obiektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych
  • Nadzory budowlane wraz z reprezentacją  przed PINB
  • Kierownictwo budowy
  • Doradztwo techniczno-inwestycyjne
  • Usługi deweloperskie

PROJEKTUJEMY I Realizujemy:

  • budynki mieszkaniowe
  • budynki biurowe
  • budynki użyteczności publicznej
  • hale przemysłowo-magazynowe